Ανακοίνωση

Το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Γ Αθήνας, στο Περιστέρι, έχει κληρωθεί να υλοποιήσει προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.), 3η Περίοδος με τη μέθοδο του «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης, στις παρακάτω Συστάδες:

 Β1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, Επιμορφωτής: Καλαφάτης Κωνσταντίνος, ΠΕ02 – Φιλόλογοι, Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 16:00 - 19:00, στο διάστημα από 16/04/2018 έως 02/07/2018

 Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, Επιμορφωτής: Λέλλος Βασίλειος, ΠΕ04.04 - Βιολόγοι, Ημέρα/Ώρα: Τετάρτη 17:00 - 20:00, στο διάστημα από  18/04/2018 έως 04/07/2018

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσειςσυμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξη  (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis).

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (3η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:

  • 02 έως 09 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης),
  • 12 έως 15 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων συμμετοχής δείτε στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης http://e-pimorfosi.cti.gr/.


 

 Υπουργείο Παιδείας - Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σποτ Υπουργείου Παιδείας για τη Μαθητεία