Ο τομέας μηχανολογίας εκπαιδεύει ικανούς μηχανικούς αυτοκινήτων καθώς και μηχανολόγους.

Φωτογραφίες

  

 

Σαν μηχανολόγος μπορείς να επιλέξεις κάποιον από τους παρακάτω κλάδους.

  • Μηχανολόγος κατασκευών.  
  • Μηχανολόγος αερίου. 
  • Μηχανολόγος οχημάτων. 
  • Μηχανολόγος ψυκτικός.