Το 3ο Ε.Κ. Γ' Διεύθυνσης Αθηνών ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την κάλυψη της εργαστηριακής εκπαίδευσης των μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολείων της περιοχής του Περιστερίου. Από το 1995 λειτουργεί σε νέες εγκαταστάσεις. Από το 2002 λειτουργεί σαν Κ.Σ.Ε.  Α΄ επιπέδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,  Το 2014 το 3ο Ε.Κ. πιστοποιήθηκε και σαν κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου.

Εργαστηριακά εξυπηρετεί τις εξής μοναδες:

1ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου 

2ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου 

1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου 

2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου 

Ι.Ε.Κ. Περιστερίου