Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το 3ο ΕΚ Περιστερίου διατίθενται ολικά ή μερικά από τις συνεργαζόμενες  σχολικές τους μονάδες κάθε χρόνο, εκτός από τα στελέχη της Δ/νσης, της Υποδιεύθυνσης και τους Τομεάρχες οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία τεσσάρων ετών:

 

Διευθυντής:                     

Φαντάκης Παναγιώτης

Υποδιευθυντής:              

Πλατσατούρας Γεώργιος

     

 

Τομέας

 Καθηγητής

 

Τομεάρχες

 

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Παπαναστασίου Μαρία

Μηχανολογικός I 

Τσιντώνης Ηλίας

Μηχανολογικός II

Γιακουμεττής Γιώργος

Πληροφορικής 

Τακίδης Βασίλης

Εφαρμοσμένων Τεχνών - Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας

Τσικρικός Δημήτρης

     

 

Εργαστήριο

Καθηγητής

     
     

Εργαστήρια

Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτονικών Εφαρμογών  (ΚΕ 0204-0201)

Παπαναστασίου Μαρία

Αυτοματισμού (ΚΕ 0205)

Παπαναστασίου Μαρία

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων(ΚΕ 0206)

Παπαναστασίου Μαρία

Οδοντοτεχνίας (ΚΕ 0802)

Τσικρικός Δημήτριος

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ι- Φυσικού Αερίου (ΚΕ 0101)

Κόσσυβας Παύλος

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών ΙΙ - Συγκολήσεων (ΚΕ 0101)

Χατζηβασιλείου Νικόλαος

Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου(ΚΕ 0207)

Χατζηβασιλείου Νικόλαος

Σχεδιαστήριο (ΚΕ 0302)- Γραφικών Τεχνών (ΚΕ 0401)

 Κατσίπης Ευάγγελος

Εφαρμογών Η/Υ

  Δεσσύλα Μαρία

Πληροφορικής A

Καλύβα Βέτα

Πληροφορικής B

Σκιαδά Χρηστίνα

 

Θερμικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (ΚΕ 0102)

Τσιντώνης Ηλίας

Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού (ΚΕ 0103)

Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης,

Μουστάκας Γεώργιος

 

Εργαλειομηχανών CNC (ΚΕ 0106)

Κόσσυβας Παύλος

Οχημάτων Ι (ΚΕ 0104)

Μητσέας Στυλιανός, Χατζηβασιλείου Νικόλαος

Οχημάτων ΙΙ (ΚΕ 0104)

Χατζηβασιλείου Νικόλαος

Κομμωτικής Τέχνης Ι (ΚΕ 0702)

Τσικρικός Δημήτρης

Κομμωτικής Τέχνης ΙΙ (ΚΕ 0702)

  Κορκίδου Ειρήνη

Αισθητικής Τέχνης - Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αργυροχρυσοχοϊας (ΚΕ 0701 - 0403 - 0404)

Τσικρικός Δημήτρης