Το 3ο ΕΚ Περιστερίου εξυπηρετεί τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

1ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου

2ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου

1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου

2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου

Ι.Ε.Κ. Περιστερίου