Στο 3ο Ε.Κ. Περιστερίου ο τομέας Eφαρμοσμένων Tεχνών διαθέτει την ειδικότητα Γραφικών Τεχνών. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στις εφαρμοσμένες τέχνες και την χρήση της υψηλής τεχνολογίας στην τέχνη. Για τις ανάγκες του τομέα διαθέτει Σχεδιαστήριο και Εργαστήριο Σκοτεινού Θαλάμου ενώ για την εκπαίδευση των μαθητών σε αντίστοιχα λογισμικά χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια του τομέα πληροφορικής.

  

     

Δείτε εδώ ενημερωτικό video του Τομέα από την έκθεση "Το ΕΠΑΛ δημιουργεί":

Σύντομο

Μεγάλο