Σκοπός του τομέα είναι να δώσει στους μαθητές του τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών. Επιπλέον να τους καταστήσει ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες, λογιστικά χρηματιστηριακά τουριστικά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κάμπινγκ, κρουαζιερόπλοια, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες, ξενοδοχεία να οργανώνει και να διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις- συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών και να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Ο Τομέας διαθέτει δύο ειδικότητες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

β)Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Φυσικά, όλοι οι απόφοιτοι και των δύο ειδικοτήτων του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως και κάθε απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ., έχει τις εξής επιλογές περεταίρω συνέχισης των σπουδών του:

  • Στα ιδιωτικά ή δημόσια Ι.Ε.Κ. (στο 1ο έτος οποιασδήποτε ειδικότητας ή στο 2ο έτος ειδικότητας αντίστοιχης του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
  • Σε μια ιδιαιτέρως πλούσια σειρά τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), μέσα από ειδικές για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. Πανελλαδικές εξετάσεις.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα και των δύο ειδικοτήτων του Τομέα πατήστε εδώ.