ΣΑποτέλεσμα εικόνας για εφαρμογες πληροφορικηςτην ειδικότητα Εφαρμογών Πληροφορικής οι μαθητές  εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό την ανάπτυξη, την  συντήρηση και τη τεκμηρίωση εφαρμογών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η ανάπτυξη των εφαρμογών πραγματοποιείται σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα γλωσσών υψηλού επιπέδου, αντικειμενοστραφή  περιβάλλοντα  και σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει διαχείριση δεδομένων (εμπορικές, επιστημονικές κλπ).

Αναπτύσσουν επίσης πολυμεσικές (multimedia) εφαρμογές που περιλαμβάνουν επεξεργασία video, εικόνας και ήχου, αξιοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά πολυμέσων.
Έτσι θα μπορούν να αναπτύξουν  εκπαιδευτικές εφαρμογές, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις εταιρειών, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κλπ.