Στην Ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ οι μαθητές εκπαιδεύονται στην συναρμολόγηση , συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικεύονται  στην επίλυση προβλημάτων τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό των Η/Υ.  Επίσης εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό και υλοποίηση καθώς και στην επίλυση προβλημάτων απλών τοπικών δικτύων Η/Υ.  

Αποκτώντας τις παραπάνω γνώσεις οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν οικιακούς χρήστες και μικρά εταιρικά δίκτυα καθώς και να  πωλούν  προϊόντα πληροφορικής.