Δανειστική βιβλιοθήκη

Αποστολή της Σχ. Βιβλιοθήκης είναι να στηρίξει το διδακτικό έργο των συναδέλφων και τα προγράμματα της Σχ.Μονάδας με την ψηφιακή συλλογή και την ποικιλία των βιβλίων ,καθώς και τις μαθητικές εργασίες , στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και των αναλυτικών προγραμμάτων του σχολείου. Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο προσιτό στο μαθητή και στο δάσκαλο, και ενισχύει την δημιουργική μάθηση .H μελέτη γίνεται με την δυνατότητα της της συγκριτικής αναζήτησης των πηγών μέσω του συστήματος ΑΒΕΚΤ Η/Υ).

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί τα πρωινά, εξυπηρετώντας το 2ο ΕΠΑΛ και το 3ο ΕΚ .Tα απογεύματα εξυπηρετεί το 1ο και 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ  και το ΙΕΚ. Χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να είναι όλοι οι μαθητές με την προϋπόθεση να γίνουν μέλη της. Το υλικό της βιβλιοθήκης διατίθεται στα μέλη για χρήση στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) η για χρήση στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός). Η Σχ. Βιβλιοθήκη έχει προμηθευτεί την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας συλλογή τίτλων (περιοδικών, βιβλίων και πολυμέσων) εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων, και έχει πρόσβαση στο internet.

colLibrary